นายธามม์ ปวรสิทธิ์

ที่รายการวันที่เริ่มจบสนามหมายเหตุ
1ฟุตบอลกองสลากพลัส ลีก T309/01/202318.0020.00สนามสุระกุลภูเก็ต อันดามัน เอฟซี 🆚 เวียงสระ สุราษฎร์ฯ ซิตี้
2Banglaboxing Muaythai09/01/202321.0000.00สนามบางลาป่าตองสนามมวยบางลา ป่าตอง
3Banglaboxing Muaythai11/01/202321.0000.00สนามบางลาป่าตองสนามมวยบางลา ป่าตอง
4Banglaboxing Muaythai13/01/202321.0000.00สนามบางลาป่าตองสนามมวยบางลา ป่าตอง
5ฟุตบอลกองสลากพลัส ลีก T309/01/202318.0020.00สนามสุระกุลภูเก็ต อันดามัน เอฟซี 🆚 สงขลา เอฟซี
6ฟุตบอลกองสลากพลัส ลีก T315/01/2313.0018.00สนามบ้านส้อง สุราษฎร์ธานีเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซิตี้ 🆚 ยาลอ ซิตี้
7Banglaboxing Muaythai18/01/202321.0000.00สนามบางลาป่าตองสนามมวยบางลา ป่าตอง
8Banglaboxing Muaythai20/01/202321.0000.00สนามบางลาป่าตองสนามมวยบางลา ป่าตอง
9Banglaboxing Muaythai22/01/202321.0000.00สนามบางลาป่าตองสนามมวยบางลา ป่าตอง
10Banglaboxing Muaythai25/01/202321.0000.00สนามบางลาป่าตองสนามมวยบางลา ป่าตอง