🗓 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 🕦 ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต
🤒 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ = 10 ราย
🚑 ผู้ติดเชื้อรับจากตจว. = 6 ราย
😖 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม = 508 ราย
🏥 รักษาตัวในโรงพยาบาล = 206 ราย
🏠 รักษาหายกลับบ้าน = 308 ราย

🗂ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564
🏥แหล่งที่มาของข้อมูล: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

Football news

Futsal

Noksanarm News