แหนมใหญ่-ฮอตช็อต ได้รับการบรรจุเข้าสู่ Premier League Hall of Fame