สมาคมผู้สื่อข่าว มอบอุปกรณ์ปรับปรุงห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านทุ่งคา