พิจารณาเรื่องปิดเมืองหลังสงกรานต์ หากพบมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อโควิดมากขึ้น