รายงานจำนวนยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1- 12/04/2021