จ่ายค่าหนังสือ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

เรียนออนไลน์

ครูประจำชั้น ครูปฏิมา หนูช่วย และครูวัลลภ แป้นนวล (ห้องเรียนทั่วไป)