รายชื่อตรวจสอบ แบบสำรวจ

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ชั้นห้องชื่อ - นามสกุลรูปแบบวันเวลารายละเอียด
ป.12ด.ญ.ชูใจ5. มาประชุมที่โรงเรียนเทศบาลเมืองวันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 64 * ช่วงบ่าย2.2 ประสงค์สมัครเป็นคณะกรรมการห้องเรียนโดยเลือกผ่าน Line Openchat ของห้องเรียน
ม.34นายมานะ5. มาประชุมที่โรงเรียนเทศบาลเมืองวันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 64 * ช่วงบ่าย1. ให้คณะกรรมๅการชมรมผู้ปกครองรุ่นที่ 16 ดำรงตำแหน่งไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ฯ จะคลี่คลาย
ป.54ด.ญ.มานี5. มาประชุมที่โรงเรียนเทศบาลเมืองวันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 64 * ช่วงบ่าย1. ให้คณะกรรมๅการชมรมผู้ปกครองรุ่นที่ 16 ดำรงตำแหน่งไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ฯ จะคลี่คลาย
ป.11Peter5. มาประชุมที่โรงเรียนเทศบาลเมืองวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 64 *ช่วงบ่าย1. ให้คณะกรรมๅการชมรมผู้ปกครองรุ่นที่ 16 ดำรงตำแหน่งไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ฯ จะคลี่คลาย