รายละเอียดการจอง 

รอบ Jion Booking Surf Skate รอบละ 1 ชม. = 1,000 บาท ( Max 10 คน )
Private Booking Surf Skate รอบละ 1 ชม. = 1,200 บาท ( Max 12 คน )

การจองทั่วไป ชัวโมงละ 100 บาท

Booking Surf Skate( ST0001 )

Bus Type :Skate
Passenger Capacity :11
Time
 • 09.00
 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00
 • 17.00
 • 18.00
 • 19.00
 • 20.00
 • 21.00
 • 22.00
Time
 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00
 • 17.00
 • 18.00
 • 19.00
 • 20.00
 • 21.00
 • 22.00

จองสนาม

 • 09.00
 • 10.00
 • 11.00
 • 12.00
 • 13.00
 • 14.00
 • 15.00
 • 16.00
 • 17.00
 • 18.00
 • 19.00
 • 20.00
 • 21.00
 • 22.00