เตือน ‘อาการใหม่’ โควิด-19 ไม่มีไข้ ตาแดง ผื่นขึ้น