สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในสื่อสารมวลชน