สมาคมฯ แจ้งผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิดทีมชาติไทยทั้งกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2