นายกโอ๋” พร้อมเปิดสะพานหิน 24 ชั่วโมง ส่งเสริมโครงการภูเก็ตเตี้ยม ดันเป็นแลนด์มาร์คใหม่