ภูเก็ตจ่อผ่อนคลาย “มาตรการปิดสถานที่” เพื่อเปิดให้บริการ