จังหวัดภูเก็ตยกเลิกตรวจโควิด19หน้าด่าน ทั้งทางบก และ ที่สนามบิน เริ่มวันที่ 16 พ.ค. 2564