ภูเก็ต อันดามัน ตั้ง “โค้ชป้ำ” ซิว “ประทุม” ลุยมังกรฟ้าลีก