ทัพพาราลิมปิกเกมส์ไทย เดินทางกลับเข้า ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์