ศูนย์ CIC ภูเก็ต สะพานหิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Museum Guide เที่ยวแหล่งเรียนรู้ภูเก็ต”