นายก เรวัต ยืนยัน ไข่ไก่ 1 บาท ข้าวสาร น้ำมันพืช มาแน่…