วันเวลาสนามทีมผลLIVE
11/03/2319.00พิธีเปิดLIVE
11/03/2320.00บอลคู่พิเศษLIVE
11/03/2321.00สนาม1เขารังดาหลาลมหวนLIVE
1103/2322.00สนาม1โลมาฟ้าขาว Aศภว.103 CLIVE
12/03/2319.00สนาม1อันดามัน 325ปะการัง A
12/03/2320.00สนาม1อันดามันฟ้าขาว Cอันดามันขาว B
12/03/2321.00สนาม1อันดามันฟ้าขาว Aวิชิตสงคราม 31
12/03/2322.00สนาม1เพื่อนเพ Aใบหญ้าฟ้าใส A
13/03/2319.00สนาม1ศภว. 111 Aใบหญ้าฟ้าใส A
13/03/23
13/03/23
13/03/23
14/03/2319.00สนาม1PW 99 Aประดู่ลีลาวดี A
14/03/2320.00สนาม1พานหินเขารังดาหลา
14/03/2321.00สนาม1ฟ้าขาว 37 BPW 99 B
14/03/2322.00สนาม1โลมาฟ้าขาว Cโลมาฟ้าขาว A
15/03/2319.00สนาม1ศภว.103 Bโลมาฟ้าขาว B
15/03/2320.00สนาม1ชาตรี Aสึนามิ B
15/03/2321.00สนาม1ชฎาฟ้าขาว Cศภว. 111 A
15/03/2322.00สนาม1
16/03/2319.00สนาม1ปะการัง Bอันดาฟ้าขาว C
16/03/2320.00สนาม1อันดามัน 325อันดาฟ้าขาว A
16/03/2321.00สนาม1ปะการัง Aวิชิตสงคราม 31
16/03/2322.00สนาม1
17/03/2319.00สนาม1รากหญ้า Aชาตรี C
17/03/2320.00สนาม1PW.104 Aชาตรี B
17/03/2321.00สนาม1รากหญ้า Bชาตรี A
17/03/2322.00สนาม1สินามิ Aเพื่อนเพ B
18/03/2319.00สนาม1ประดู่ลีลาวดี APW 99 B
18/03/2320.00สนาม1PW 99 Aประดู่ลีลาวดี B
19/03/2319.00สนาม1โลมาฟ้าขาว Aศภว. 103 A
19/03/2320.00สนาม1โลมาฟ้าขาว Cศภว. 100 B
19/03/2321.00สนาม1ที่3 สาย Aที่3 สาย B
20/03/2320.00สนาม1ที่1 สาย Aที่2 สาย B
20/03/2321.00สนาม1ที่1 สาย Aที่2 สาย B
20/03/2322.00สนาม1ที่1 สาย Cที่2 สาย D
22/03/2319.00สนาม1ที่1 สาย Aที่1 สาย B
22/03/2320.00สนาม1ที่1 สาย Aที่1 สาย B
22/03/2321.00สนาม1ผู้ชนะแมตซ์ 13ผู้ชนะแมตซ์ 15
22/03/2322.00สนาม1ผู้ชนะแมตซ์ 13ผู้ชนะแมตซ์ 15
23/03/2319.00สนาม1ผู้แพ้แมตซ์ 17ผู้แพ้แมตซ์ 17
23/03/2320.00สนาม1ผู้ชนะแมตซ์ 18ผู้ชนะแมตซ์ 18
23/03/2321.00สนาม1ที่4 สาย Bที่4 สาย A
23/03/2322.00สนาม1ผู้แพ้แมตซ์ 13ผู้แพ้แมตซ์ 15
24/03/2319.00สนาม1ที่3 สาย Bที่3 สาย A
24/03/2320.00สนาม1ผู้แพ้แมตซ์ 23ผู้แพ้แมตซ์ 24
24/03/2320.00สนาม3ผู้แพ้แมตซ์ 12ผู้แพ้แมตซ์ 13
25/03/2319.00สนาม1ผู้ชนะแมตซ์ 23ผู้ชนะแมตซ์ 24
25/03/2320.00สนาม1ผู้ชนะแมตซ์ 19ผู้ชนะแมตซ์ 20
25/03/2321.00พิธีมอบถ้วยรางวัล
25/03/2321.00การแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรี AB Normal