DATEDETAILSTIMEContactRemark
23/09/22จับฉลากฟุตบอลยิงจุดโทษ23/09/2218.00M TEKKIMPiKGO Cafe
23/09/22Run Sanook PHUKET 21.123/09/2213.00TINGเทศบาล ป่าคลอก
24/09/22Run Sanook PHUKET 21.124/09/2205.30TINGเทศบาล ป่าคลอก
25/09/22Run Sanook PHUKET 21.125/09/2204.00TINGเทศบาล ป่าคลอก
25/09/22เทศกาลกินเจ17.00ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (ยกเสาโกเต้ง)
01/10/22เทศกาลกินเจ06.00บางเหนียวแห่พระ
01/10/22เทศกาลกินเจ20.00อามจุ้ยตุ่ยลุยไฟ
01/10/22ภูเก็ตอันดามัน เอฟซี Vs ยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด01/10/2218.00กองสลากพลัส ลีก3
02/10/22เทศกาลกินเจ08.00อ๊ามจุ้ยตุ่ย แห่พระ
02/10/22เทศกาลกินเจ19.00บางเหนียวปีนบันไดมีด
02/10/22เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซิตี้ Vs เมืองคนดี ยูไนเต็ด02/10/2215.30สุราษฎร์ธานี T3
08/10/22ช้าง เอฟเอ คัพ  รอบ308/10/22สนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า
14/10/22ช้าง เอฟเอ คัพ  รอบตัดเชือก14/10/22สนามสิลัน 1 สนาม
15/10/22เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซิตี้ Vs ปัตตานี เอฟซี15/10/2215.30กองสลากพลัส ลีก3
16/10/22ภูเก็ตอันดามัน เอฟซี Vs เมืองคนดี ยูไนเต็ด16/10/2218.00กองสลากพลัส ลีก3
22/10/22FA chang (TEAM2)22/10/2219.00ดิวสนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า
22/10/22กมลาโอเพ่นคัพ ครั้งที่122/10/22บังลีฟภูเก็ต
23/10/22กมลาโอเพ่นคัพ ครั้งที่123/10/22บังลีฟภูเก็ต
29/10/22FA chang (TEAM2)29/10/2219.00ดิวสนามสิลัน ฟุตบอล ลิสต้า
29/10/22เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซิตี้ Vs นรา ยูไนเต็ด29/10/2215.30กองสลากพลัส ลีก3
30/10/22ภูเก็ตอันดามัน เอฟซี Vs ปัตตานี เอฟซี30/10/2218.00กองสลากพลัส ลีก3
05/11/22เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซิตี้ Vs เมืองตรัง ยูไนเต็ด05/11/2215.30กองสลากพลัส ลีก3
13/11/22ภูเก็ตอันดามัน เอฟซี Vs ยาลอ ซิตี้13/11/2218.00กองสลากพลัส ลีก3
20/11/22เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซิตี้ Vs ตรัง เอฟซี20/11/2215.30กองสลากพลัส ลีก3
25/11/22หมากปรก คัพ ครั้งที่425/11/22อบต.ตุ้งภูเก็ต หมากปรก
26/11/22หมากปรก คัพ ครั้งที่426/11/22อบต.ตุ้งภูเก็ต หมากปรก
27/11/22หมากปรก คัพ ครั้งที่427/11/22อบต.ตุ้งภูเก็ต หมากปรก
10/12/22น้องฟาคิม คลองท่อม10/12/22กรวิทย์ พ่อค้าวิเศษกุลกระบี่ 2 สนาม
11/12/22น้องฟาคิม คลองท่อม11/12/22กระบี่ 2 สนาม
08/01/23ภูเก็ตอันดามัน เอฟซี Vs เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซิตี้08/01/2318.00กองสลากพลัส ลีก3
14/01/23ภูเก็ตอันดามัน เอฟซี Vs สงขลา เอฟซี14/01/2318.00กองสลากพลัส ลีก3
28/01/23ภูเก็ตอันดามัน Vs ตรัง เอฟซี28/01/2318.00กองสลากพลัส ลีก3
12/02/23ภูเก็ตอันดามัน Vs เอ็มเอช นครศรี ซิตี้12/02/2318.00กองสลากพลัส ลีก3
25/02/23ภูเก็ตอันดามัน เอฟซี Vs พัทลุง เอฟซี25/02/2318.00กองสลากพลัส ลีก3
19/03/23ภูเก็ตอันดามัน เอฟซี Vs นรา ยูไนเต็ด19/03/2318.00กองสลากพลัส ลีก3