ภูเก็ตอันดามัน เอฟซี

รายชื่อนักเตะ

PhotoShirt No.Name ThaiAgeBirth DataPositionNationalityDetails
TRAIPOP PHICHAIWAT1TRAIPOP PHICHAIWATไตรภพ พิชัยวัตต์U2302/01/1999ผู้รักษาประตูicon_th_20x13
PITIPONG MADEE2PITIPONG MADEEปิติพงษ์ มาดีU2125/05/2001กองหลังicon_th_20x13
TAWATCHAI KONGIN3TAWATCHAI KONGINธวัตชัย คงอินทร์14/03/1993กองหลังicon_th_20x13
WASIN THONGSONG4WASIN THONGSONGวศิน ทองสง08/09/1990กองกลางicon_th_20x13
PRATHUM CHUTONG5PRATHUM CHUTONGประทุม ชูทอง20/10/1983กองหลังicon_th_20x13
NATTHAPONG KLANGNAK6NATTHAPONG KLANGNAKณัฐพงศ์ กลางนาค27/08/1997กองหลังicon_th_20x13
YODWONG MISEN7YODWONG MISENยอดวงศ์ มิเส็น05/06/1995กองหน้าicon_th_20x13
PAKPOOM POOMSONGTHAM8PAKPOOM POOMSONGTHAMภาคภูมิ ภูมิทรงธรรมU2116/06/2001กองกลางicon_th_20x13
TONTULA ITTICHOTIKRON9TONTULA ITTICHOTIKRONตันตุลา อิทธิโชติกรU2103/10/2001กองหน้าicon_th_20x13
ADISAK KLINKOSUM10ADISAK KLINKOSUMอดิศักดิ์ กลิ่นโกสุมภ์18/08/1993กองกลางicon_th_20x13
JIRAYUT PROMTHAWEE11JIRAYUT PROMTHAWEEจิรายุทธ พรมเทวี18/03/2000กองกลางicon_th_20x13
DITDANAI SIRIPATEEPSUK12DITDANAI SIRIPATEEPSUKดิษดนัย ศิริประทีปสุข12/05/2001กองหน้าicon_th_20x13
ANUPONG VANTACHAI13ANUPONG VANTACHAIอนุพงษ์ วันทะชับ04/04/1999กองหน้าicon_th_20x13
WARIT CHIMMALE15WARIT CHIMMALEวริทธิ์ ฉิมนาลี21/01/2001กองหลังicon_th_20x13
ATHAGORN LONUGKLANG16ATHAGORN LONUGKLANGอัฐกร หลวงกลัง08/02/2001กองกลางicon_th_20x13
SUPAKID PRAKAYHONG17SUPAKID PRAKAYHONGศุภกิจ ประกายหงษ์06/07/2001กองหน้าicon_th_20x13
KRITSANAPONG BUREOPAKDEE18KRITSANAPONG BUREOPAKDEEกฤษณพงษ์ บุรีภักดี03/08/1989ผู้รักษาประตูicon_th_20x13
POKPONG CHAVEESUK19POKPONG CHAVEESUKปกป้อง ฉวีสุข02/06/2001กองกลางicon_th_20x13
JAKKAPHAT PHUTTHONGSRI20JAKKAPHAT PHUTTHONGSRIจักรพรรดิ์ พุทธทองศริ11/06/2000กองหน้าicon_th_20x13
CHAKKAPHAN WANGHIN22CHAKKAPHAN WANGHINจักรพันธ์ วังหิน14/10/1997กองหลังicon_th_20x13
KRIT KUKUAN23KRIT KUKUANกฤษณ์ คู่ควรU2129/01/2002กองหลังicon_th_20x13
WANIOP SAECHIO27WANIOP SAECHIOวัลลพ แซ่จิ๋ว20/10/1986ผู้รักษาประตูicon_th_20x13
CHINNATUN JUGTONG29CHINNATUN JUGTHONGชินธันย์ จักรทองU2313/06/1998กองกลางicon_th_20x13
THITICHOT ROTCHANAWIPHAK35THITICHOT ROTCHANAWIPHAKฐิติโชติ โรจนวิภาคU2322/05/1999กองกลางicon_th_20x131 ประตู 04/09/2021
NATHAN RONGDET39NATHAN RONGDETนาธาน รองเดช25/11/1997กองหลังicon_th_20x13
PATAWEE TIAMTUN66PATAWEE TIAMTUNปฐวี เทียบทัน01/05/1996กองหลังicon_th_20x13
NOPPARAT MUNGNGAM77NOPPARAT MUNGNGAMนพรัตน์ มุ่งงาม28/08/1995กองหน้าicon_th_20x13
NATTAPONG MARDDEN88NATTAPONG MARDDENณัฐพงษ์ หมาดเด็น08/06/1992กองกลางicon_th_20x13