กรุณามัดจำ 40% หลังจากการจองเรียบร้อย

รายชื่อ ผู้จอง
ชื่อจำนวน ผู้เล่นวันที่เวลาจองถึงเวลา